LMS知識社群登入
課程公告
人氣
日期
本週9/16(二)課堂更改教室地點
洪已加, 2014-09-15 16:41:23

各位同學大家好,

本週二「中國歷史的演變與發展」課堂教室,

暫時改至人社院A202會議室上課,

待週末冷氣汰換工程完成,

下週方改回人社院C404教室,

請同學們互相告知,感謝!


                                              助教  上